Telekomunikační divize

Poradenská činnost

Vypracování metodiky pro projekční, realizační a porealizační činnost

Projekční činnost – návrh vnějších i vnitřních tras a systémů pro optické, metalické a radiové spoje.

Zemní práce pro pokládky optických a metalických kabelů

Pokládka a zatažení metalických kabelů do kabelovodů a kabelových komor a jejich montáže, včetně měřících protokolů a revizních zpráv

Vnitřní instalace

Pokládka kopoflexových trubek včetně provedení kalibrace, zatažení HDPE trubek, zkouška tlakotěsnosti a zafouknutí optických kabelů včetně měřících protokolů a revizních zpráv

Instalace koncových uzlů včetně LTE

Servis koncových uzlů včetně LTE

Zjištění a vypracování dokumentace skutečných stavů vnitřních i vnějších

Monitoring stávajících sítí

Dále máme zkušenosti s dohledem nad IP sítí o velikosti 1500 nodů:

zpracování hlášení o závadách a servisních požadavcích

prvotní analýza problému, porovnání hlášených dat s daty v informačních systémech

koordinace výjezdu na zásah, postupu řešení závad