Telekomunikační divize

 • Poradenská činnost
 • Vypracování metodiky pro projekční, realizační a porealizační činnost
 • Projekční činnost – návrh vnějších i vnitřních tras a systémů pro optické, metalické a radiové spoje.
 • Zemní práce pro pokládky optických a metalických kabelů,
 • Pokládka a zatažení metalických kabelů do kabelovodů a kabelových komor a jejich montáže, včetně měřících protokolů a revizních zpráv
 • Vnitřní instalace
 • Pokládka kopoflexových trubek včetně provedení kalibrace, zatažení HDPE trubek, zkouška tlakotěsnosti a zafouknutí optických kabelů včetně měřících protokolů a revizních zpráv
 • Instalace koncových uzlů včetně LTE
 • Servis koncových uzlů včetně LTE
 • Zjištění a vypracování dokumentace skutečných stavů vnitřních i vnějších
 • Monitoring stávajících sítí

Dále máme zkušenosti s dohledem nad IP sítí o velikosti 1500 nodů:

 • zpracování hlášení o závadách a servisních požadavcích
 • prvotní analýza problému, porovnání hlášených dat s daty v informačních systémech
 • koordinace výjezdu na zásah, postupu řešení závad